Історія коледжу

                       Підготовка фахівців за спеціальностями:

Товарознавство та комерційна діяльність

    — Маркетинг               

  — Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Харчові технології

  Право

З дипломом фахового молодшого бакалавра випускники одержують робітничі спеціальності КУХАР.  

      Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж— це     
                   — висококваліфікований педагогічний колектив;
                   — якісна матеріально-технічна навчальна база; 
                   — сучасні технології навчання;  . — захопливе студентське життя. 

              Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж створений шляхом реорганізації Білгород-Дністровського кооперативного технікума у вересні 2010 року і є вищим закладом І-II рівня акредитації.

БДЕПФК забезпечує потреби споживчої кооперації Одеської області та держави в підготовці фахових молодших бакалаврів.  Для студентів:
студентська їдальня;
спортивна зала;
бібліотека з читальними залами;
комп’ютерні класи;
гуртожиток.

З 5 травня 2020 року  Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж » Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» шляхом реорганізації став Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З 5 травня 2023 року  Білгород – Дністровський економіко-правовий фаховий коледж  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» перейменовано в Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж  Полтавського університету економіки і торгівлі на підставі постанови Наглядової ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» №17 від 27.04.2023, рішення Вченої ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (протокол №6 від 05.05.2023), наказу ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» №5 від 17 квітня 2023 року.