Круглий стіл на тему: «Впровадження та аналіз компетентнісного підходу у викладанні фахових дисциплін серед викладачів ВНЗ Укоопспілки»

Одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності викладача вбачаємо у самоосвітній діяльності. “Про сесійна самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуального неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості”. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково – поступовий. Саме тому в нашому закладі займає вагоме місце систематичне проведення методичних засідань. 7 лютого 2019 року було проведено круглий стіл на тему: «Впровадження та аналіз компетентнісного підходу у викладанні фахових дисциплін серед викладачів ВНЗ Укоопспілки». Де кожному з викладачів вдалося проаналізувати отримані дані, і визначивши рівень майстерності колег, доцільно використати критерії якісних результатів діяльності викладачів ВНЗ Укоопспілки у своїй діяльності.

Top