Науково-практична конференція

На базі коледжу пройшла науково-практична конференція «Використання інноваційних технологій в освітньому просторі». Викладачі, методисти, директори та кандидати наук вищих навчальних закладів освіти Одещини обговорювали найактуальніші питання навчання та виховання сучасної молоді, ділилися досвідом з пошуку нових ефективних шляхів удосконалення навчального процесу і підвищення якості освіти за допомогою розробки і впровадження нових педагогічних технологій і методик, а також удосконалення вже існуючих.

Тема конференції об’єднала  викладачів різних напрямків освіти.

Бурдюжа Л.М., директор ДВНЗ «Білгород-Дністровський рибопромисловий технікум» та викладачі Одеського технічного коледжу ОНАХТ Девятьярова Л.І., викладач хімічних дисциплін і Рощіна-Боговік Ю.О. поділилися досвідом роботи у використанні проектних технологій на заняттях зі спецдисциплін.

Викладачі ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Ольшевська С.С. та Павленко І.О. розповіли про інноваційні методи виховання та навчання майбутніх педагогів.

Василенко С.М., викладач філософії Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій виступив з доповіддю «Фасилітація у викладанні філософського знання».

Залевська А.А., викладач Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ, ознайомила присутніх зі шляхами та методами використання мобільних телефонів під час навчальних занять з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.

Шавріна Л.Ф., методист ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей» розповіла про впровадження елементів дуальної форми навчання у їхньому навчальному закладі, що дуже зацікавило учасників конференції.

Бічін Ю.Г., викладач економічних дисциплін “Білгород-Дністровського економіко-правового коледжу ПУЕТ” виступив з доповіддю «Експертні системи – як елемент активізації навчання та удосконалення оцінки знань студентів»

Також участь в онлайн-режимі взяли Дидишко Й. Й., директор ДВНЗ «Одеський коледж транспортних технологій» та виклакач іноземної мови Назаренко Л.Л., викладач Медичного училища ім. В.О. Жуковського Шпаченко К.В. і викладач Одеського механіко-технічного коледжу ОНАХТ Комкова О.А..

Матеріали конференції опубліковані у збірнику матеріалів першої науково практичної конференції в місті Білгороді-Дністровському. Кожен учасник отримав сертифікат.

Top