Доступ до публічної інформації

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
(Переглянути)

Експертні висновки акредитаційної експертизи спеціальності 

5.05170101 Виробництво харчової продукції
відповідно до наказу МОНУ № 618л від 07.04.2016 (термін проведення 12.04.2016-14.04.2016)
Переглянути ВИСНОВКИ ТУТ
Положення про Філію (Пеглянути)
Кошторис на поточний рік (Пеглянути)
Штатний розпис на поточний рік (Пеглянути)
Положення про організацію освітнього процесу (Пеглянути)
Положення про педагочіну раду вищого навчального закладу (Пеглянути)
Положення про орган студентського самоврядування (Пеглянути)

Доступ до публічної інформації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації МОНмолодьспорт здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

– Від фізичної особи (зразок);

– Від юридичної особи (зразок);

– Від об’єднань громадян (зразок);

– форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса міністерства для подання інформаційного запиту:


м. Київ, пр-кт. Перемоги, 10, 01135, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (044) 486-27-68;
факс: (044) 236-10-49;
електронна пошта: informzapyt@mon.gov.ua

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у МОНмолодьспорті

Інформація щодо виконання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Інформація про документи, які перебувають у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту

Найбільш запитувані документи

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства

Перелік відомостей,що становлять службову інформацію