Кропітка праця викладачів у підготовці майбутніх фахівців

Щоденна кропітка праця викладачів у підготовці майбутніх фахівців правознавців. Як приклад, сьогодні викладачем навчальної дисципліни
” Трудове право” Вололовцевою О. І. була проведена лекція з теми: ” Охорона праці”.
Одним з пріоритетів є розвиток фахових компетенцій у студентів. Студенти не лише слухають, а й самі вступають в дискусії, обговорюють проблемні питання, аргументовано доводять свою думку. На занятті студентів спонукають до пізнавальної, наукової діяльності, формують їх пізнавальний інтерес, а також показують значення теми для моделювання та розв’язування правових задач.

Top