Зустріч з ректором ВНЗ Укоопспілки “ПУЕТ”

Відбулась зустріч з ректором ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки та торгівлі”

Top