Зустріч з ректором ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»

Відбулась зустріч з ректором ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»

Top