Спеціальність “Маркетинг”


Ма́ркетинг (англ. marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Маркетолог – це фахівець з вивчення смаків покупців і просування товару. Він досліджує, яка продукція матиме великий попит у покупців і чому, оцінює ринок конкретних товарів і послуг, займається рекламною діяльністю, організовує акції для стимулювання продажу продукції; проводить ретельний моніторинг галузі, робить прогнози та розробляє рекомендації для вдосконалення діяльності підприємства.

Маркетологи потрібні будь-якій фірмі, зацікавленій в просуванні та збуті своєї продукції. Відділи маркетингу є в торговельних фірмах, виробничих підприємствах, банках… Маркетологи затребувані спеціалісти в рекламних та консалтингових компаніях з проведення маркетингових досліджень.

Під час навчання студенти вивчають наступні дисципліни: Маркетинг, Розроблення товару, Логістика, Організація закупівлі і продажу, Ринкові дослідження, Комунікаційна діяльність, Ціноутворення, Електронна комерція, Інформаційні системи і технології в маркетинговій діяльності. та отримують кваліфікацію Молодший спеціаліст з маркетингової діяльності.

Випускники спеціальності можуть працювати: маркетологами, рекламними та торговими агентами; агентами з нерухомості та з комерційних послуг, менеджерами, завідуючими торговельними підприємствами, тощо …


📍Ваша посада після закінчення

1. Маркетолог

2. Завідувач торгівельним підприємством

3. Організатор з постачання та збуту товарів