Спеціальність “Товарознавство та комерційна діяльність”

Кожна людина прагне реалізувати себе, досягти успіхів в бурхливому вирі життя . Перед випускниками шкіл стоїть нелегке питання вибору майбутньої професії.
Багато людей в наш час займаються комерцією. Наш коледж вже тривалий час здійснює підготовку студентів для цієї галузі за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» (спеціалізація «Товарознавство в митній справі»).
Торгівля (комерція) – як сфера людської діяльності, що виникла з потреби обмінюватись результатами людської праці, має дуже давню історію. З розвитком людського суспільства статус торгівлі змінювався і сьогодні без неї ми вже не можемо уявити своє життя.
В наш час на ринку праці потрібні фахівці нової формації, які вміють працювати в жорстких умовах сучасної економіки.
Кваліфіковані викладачі коледжу навчать вас орієнтуватися в різноманітному світі товарів, ознайомлять з організацією торговельного бізнесу, мистецтвом ведення комерційних переговорів з партнерами, основами рекламної діяльності, маркетингу, менеджменту, логістики, митної справи, правилами етикету підприємця.
На заняттях студенти вчаться працювати на різних видах торговельного обладнання, проявляти та розвивати комерційну ініціативу та підприємливість, аналізувати результати економічної діяльності підприємства, розробляти стратегію розвиту та бізнес-план, уникати комерційного ризику, застосовувати інформаційні технології.
На перший погляд зайняття торгівлею – проста справа, яка не потребує глибокого вивчення та дослідження. Але насправді комерсанту потрібно знати не менше, ніж лікарю, адвокату чи архітектору. Знання з комерції невичерпні. Адже щороку відбуваються нововведення у виробництві товарів, організації торгівлі,
рекламі, фінансах, митному оформленні вантажів та управлінні.
Студенти комерційного відділення ведуть активну науково-пошукову роботу, приймають участь в студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах. Традиційним є проведення тематичних заодів зі спеціальності, а саме: пізнавально-розважальні шоу «До вершин професійного успіху», «Невідоме про відоме», «Мода, бізнес, успіх»; виставки творчих робіт студентів, екскурсії на виробничі, торгівельні підприємства та митницю.
Після закінчення коледжу випускники отримують диплом молодшого спеціаліста кваліфікації «Товарознавець-комерсант», що ає можливість реалізувати себе на таких посадах:товарознавець, орговий агент, менеджер з постачання та продажу, мерчендайзер, митний брокер, тощо. Багато випускників займають керівні посади в системі споживчої кооперації та приватному бізнесі, відкривають власні торгове льні та посередницькі підприємства.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за обраним фахом в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації за скороченим терміном.

Молодший спеціаліст кваліфікації “Товарознавець комерсант” може працювати на підприємствах торгівлі, сфері посередницьких послуг, в підрозділах збуту промислових та сільськогосподарських підприємств. За час навчання студенти оволодівають знаннями у сфері торгівлі , товарознавства, експертизи та сертифікації товарів, менеджменту, підприємницької діяльності, організації зовнішньої торгівлі. Завдяки якісному навчанню випускники цього відділення можуть працювати як товарознавці, інспектори-товарознавці, агенти торгівлі, закупівельники, брокери, агенти з торгівлі нерухомістю, агенти по збуту, експедитори.
Актуальність
Сьогодні у ділових колах торговельна спеціальність розцінюється як важлива умова досягнення успіху в бізнесі та як необхідний атрибут особистої кар’єри.