Заочне відділення

Розклад занять

Навчальний графік
Завдання для контрольних робіт

Спеціальність «Бухгалтерський облік»
Дисципліни:

Завантажити — Організаційно-кооперативна робота
Завантажити — Основи охорони праці
Завантажити — Інформатика і комп’ютерна техніка
Завантажити — Комп’ютерні правові системи
Завантажити — Основи філософських знань
Завантажити — Політекономія
Завантажити — Вища математика
Завантажити — Економічний аналіз
Завантажити — Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити — Культурологія
Завантажити — Статистика
Завантажити — Соціологія
Завантажити — Історія України
Завантажити — Історія споживчої кооперації
Завантажити — Іноземна мова
Завантажити — Економіка підприємства
Завантажити — Бухгалтерський облік
Завантажити — Фінансовий облік І
Завантажити — Фінансовий облік ІІ
Завантажити — Податкова система
Завантажити — Контроль і ревізія
Завантажити — Охорона праці в галузі
Завантажити — Безпека життєдіяльності
Завантажити — Гроші та кредит
Завантажити — Казначейська справа
Завантажити — Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Завантажити — Облік і звітність у бюджетних установах
Завантажити — Фінанси підприємств
Завантажити — Інформаційні системи і технології в обліку

Спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»
Дисципліни:

Завантажити — Основи менеджменту
Завантажити — Організаційно-кооперативна робота
Завантажити — Логістика
Завантажити — Основи торгівельного підприємства
Завантажити — Основи охорони праці
Завантажити — Інформатики ікомпютерна техніка
Завантажити — Комерційна діяльність
Завантажити — Комерційна діяльність (курсова робота)
Завантажити — Митний контроль і митне оформлення
Завантажити — Товарознавство непродовольчих товарів
Завантажити — Основи психології
Завантажити — Основи маркетингу
Завантажити — Основи екології та безпеки товарів народного споживання
Завантажити — Етика бізнесу
Завантажити — Соціологія
Завантажити — Вища математика
Завантажити — Історія України
Завантажити — Історія споживчої кооперації
Завантажити — Іноземна мова
Завантажити — Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити — Культурологія
Завантажити — Товарознавство продовольчих товарів
Завантажити — Безпека життєдіяльності
Завантажити — Охорона праці в галузі
Завантажити — Фінанси підприємств
Завантажити — Організація і технологія торговельних процесів
Завантажити — Основи стандартизації, метрології та управління якістю
Завантажити — Правові засади митної справи
Завантажити — Теоретичні основи товарознавства

Спеціальність «Виробництво харчової продукції»
Дисципліни:

Завантажити — Основи підприємницької та управлінської діяльності
Завантажити — Організаційно-кооперативна робота
Завантажити — Устаткування закладів ресторанного госпадарства
Завантажити — Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
Завантажити — Основи охорони праці
Завантажити — Організація виробництва у закладах ресторанного господарства
Завантажити — Санітарія і гігієна
Завантажити — Спеціальне малювання та декоративна пластика
Завантажити — Економічна теорія
Завантажити — Економіка
Завантажити — Іноземна мова
Завантажити — Історія споживчої кооперації
Завантажити — Історія України
Завантажити — Соціологія
Завантажити — Українська мова (за професійним спрямуванням)
Завантажити — Культурологія
Завантажити — Аналітична хімія
Завантажити — Біологічна хімія
Завантажити — Неорганічна хімія
Завантажити — Естетика у закладах ресторанного господарства
Завантажити — Мікробіологія та фізіологія
Завантажити — Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
Завантажити — Особливості ресторанного сервісу
Завантажити — Основи електротехніки
Завантажити — Процеси і апарати харчових виробництв
Завантажити — Технічне креслення
Завантажити — Психологія та етика ділових відносин
Завантажити — Технологія виробництва кондитерської продукціії
Завантажити — Технологія виробництва кулінарної продукції
Завантажити — Фізколоїдна хімія
Завантажити — Філософія
Завантажити — Товарознавство продовольчих товарів
Завантажити — Охорона праці в галузі
Завантажити — Облік і звітність